Fethullah Gülen Hz. İsa Hz. Muhammed in oğludur diyor iftirasına

2011-01-31 13:06:00

Fethullah Gülen Hz. İsa, Hz. Muhammed in oğludur diyor iftirasına cevap

 

İDDİA :   Hristiyanlar Hz. İsa Allah'ın oğludur diyor. Hocaefendi Hz. Muhammed'in oğludur diyor... Fethullah Gülen, Hz. Peygamber ile Hz.Meryem’in nikahlandığını iftira ediyor.

Bütün tefsirler bunu Cebrail (as) olarak ifade ediyorlar. Fakat âyette “Ruh” tabiri kullanılıyor. Bu Ruhun tayininde ise ihtilaf vardır. İhtimalin sınırları ise, ihtilafın çerçevesini aşkın ve Efendimizin (sav) ruhunu da içine alacak kadar geniştir. Çünkü Hz. Meryem çok afife ve nezihe bir kadındı, bu itibarla da gözlerinin içine bir başka hayalin girmemesi gerekirdi. Ayrıca Efendimiz (sav) de, bir makamda onun kendisiyle nikahlandığına işaret etmektedir. Bu açıdan da “Ruh” Efendimizin (sav) ruhu da olabilir. Fakat, bu kat’i değildir, bir ihtimaldir. İhtimaller ise, delillerle takviye edilecekleri an’a kadar kat’iyet ifade etmezler. [ Fasıldan Fasıla 1, M.Fethullah Gülen, Nil Yayınları, 3.Baskı, Eylül 1995, Sayfa 197 ] 
 

CEVAP :  Değerli Kardeşimiz;

Hocaefendi Hz. İsa, Hz. Muhammed in oğludur demiyor. Meryem sûresi, 19/17 ayetlerini tefsir ederken âyet-i kerimedeki "...ruhumuzu gönderdik..." diye belirtilen "Ruhun tayininde ihtilaf vardır" diyor. Kendisi burada hangi görüşte kesin kanaati olduğunu söylemiyor.

Burada söylenecek fazla bir şeyin olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü, hoca efendi kendisi de “Bu açıdan da "ruh"un Efendimiz'in ruhu olabileceği de ihtimal dahilindedir. Ancak bu kat'î değildir, sadece bir ihtimaldir. İhtimaller ise delillerle takviye edilecekleri ana kadar kat'iyet ifade etmezler” diyor. Yani bunun doğruluğunu gösteren kesin bir delilin ellerinde olmadığını söylüyor.

Yine onun da işaret ettiği gibi, alimlerin cumhuruna göre, buradaki “Ruh”tan maksat Hz. Cebrail’dir." Bu görüşe kesin nazarıyla bakılabilir...

Hocaefendinin yazısını da değiştirmişsiniz... Örneğin; "Hemen büyük çoğunluğu itibarıyla bütün tefsirler" ifadesini "Bütün tefsirler" olarak çarpıtmışsınız. Başka çarpıtmalarda yapmışsnız.

Tamamının bulunduğu orjinal link aşağıdadır.

http://tr.fgulen.com/content/view/1568/98

 Ayrıca "Hz. Peygamber ile Hz.Meryem’in nikahlandığını iftira ediyor" demişsiniz. Bu bir iddia değil ki Hadis-i Şerif. İşte hadisin tam metni ve kaynağı:

“Allah İmran kızı Meryem’i Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.” (İbni Mâce Tercümesi 10: 649.) (Taberânî, el-Mu'cemü'l-kebir, 8/258.)

İDDİA :    Bu hadis uydurmadır.

CEVAP :   Değerli kardeşimiz;

Uydurma hadise sahih demek ne kadar tehlikeli ise, sahih olan hadise uydurma demek, Resulullahın mübarek sözünü yalanlamak olacağından en az onun kadar tehlikelidir. Verdiğimiz hadisin kaynağını belirtmiştik, kendimiz uydurmadık. Ehli sünnet alimlerin hiç birisi uydurma hadisi eserlerinde yer vermemişlerdir. İbni Mace zamanındaki ve daha sonraki asırlarda yetişen hadis âlimlerince sika (güvenilir) olduğu bildirilmiştir.

Siz, günümüzün mezhepsizlerinin etkisinde kalıp bir takım haricilerin bütün hadislere olan güveni sarsmak için saptığı yola sapıyor ve elinizde hiç bir delil olmadan sırf işinize gelmediği için bir hadise uydurmadır diyebiliyorsunuz. Bazı iyi niyetli kardeşlerimiz de islam düşmanlarının oyunlarına geliyor ve güvenilir kaynak olarak sadece Kuran-ı Kerimi göstermek islam dinini içini boşaltma çalışmalarına bir çok sahi hadise uydurma damgasını vurarak destek oluyorlar.

İDDİA :    Hoca sevgisini aşırılışa vurmuş ilah edinmiş müridlersiniz.

CEVAP :   Değerli kardeşimiz;

Bizim hiç bir islam alimini ilah edindiğimiz filan yok ama siz kişisel kin öfke, şahsi nefret hislerinle muhalefet olayını gıybetçilik ve iftiracılığa götürüyorsunuz. Bu davranışınızla önce kendinize sonra dünya ve ahiretine zarar veriyor ve müslümanlar arasında fitne fesafın yaygınlaşmasına yol açıp din düşmanlarına yardım ediyorsunuz.

 İDDİA :  Burada hangi görüşte kesin kanaati olduğunu söylemiyor. Peki niye söyleyemiyor?

CEVAP :: Değerli kardeşimiz;

Dediğimiz gibi hocaefendi kesin kanaatini ifade etmiyor çünkü hocaefendinin ifade ettiği gibi, "İhtimaller ise delillerle takviye edilecekleri ana kadar kat'iyet ifade etmezler”. Hocaefendinin bu ihtmalinin zayıflığından bahsetmiş olması bizim "Ruh”tan maksat Hz. Cebrail'dir" görüşümüzü değiştirmemiştir.

İDDİA : Peygamberimiz bir ölümlü yani bir insan ve hz. meryem zamanında doğmamış olan bir insan hakkında bu bir ihtimaldir bile demeniz peygambere iftiradır. Peygamberimiz ruh değildir bir insandır.

CEVAP : Değerli kardeşimiz

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz Meryem zamanında doğmadığı doğrudur zaten doğmuş olduğunu iddia eden yok. Ancak zaten Meryem sûresi, 19/17 ayetinde "...ruhumuzu gönderdik..." ifadesinde bir ruhtan bahsediyor.

"Ruh" tan maksat "Hz. Cebrail" dir dendiğinde "Hz. İsa, Hz. Cebrail'in oğludur diyorlar" ifadesine ulaşmıyorsun da, "Ruh" tan maksat Hz. Muhammed olunca "Hz. İsa, Hz. Muhammed'in oğludur diyor" ifadesine nasıl ulaşabiliyorsun? Bu açıkça sizin iftiraya yeltendiğinizi göstermiyor mu? Hz İsa' nın babasının kim olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Çünkü Hz İsa'nın dünyaya gelişinin babasız olduğu Kuran-ı Kerim de çok açıkça ifade edilmiştir. İhtilaf Fethullah Gülen hocaefendinin de belirttiği gibi  Ruhun tayinindedir. Bu ihtilafı da ilk kez Fethullah Gülen ortaya çıkarmış değildir.

Hz Meryem in yaratıldığı devrinde Peygamberimizin olmadığını iddia ederek asıl siz iftira atıyorsunuz. İlk yaratılan ruh peygamberimizin ruhudur. İşte bir hadis

“Âdem henüz yaratılış çamuru içinde yoğrulmakta iken, ben Allah katında peygambe.rlerin sonuncusu olarak takdir edilmiştim.”... Hakim, Müstedrek, 2/453; Ahmed, Müsned, 4/127, 128; İbn Hıbban, Sahih, no: 6404; el-Muttakî, Kenzü’l-Ummâl, no: 32114.

“Hz. Rasulullah s.a.v.’in peygamberliği Hz. Âdem a.s. yaratılmadan önce sabit olmuştur. Bu hadisi Hz. Rasulullah’ın sadece Levh-i Mahfuz’a ileride gelecek bir peygamber olarak yazılması şeklinde anlamak uygun ve doğru değildir. Çünkü bütün peygamberler aynı şekilde Hz. Âdem yaratılmadan önce Levh-i Mahfuz’a peygamber olarak yazılmışlardır. Hz. Rasulullah s.a.v.’in kendisine has bir özellik olarak zikrettiği bu durum, özel bir hali anlatmak içindir. O da Hz. Rasulullah’ın ruh-u şerifiyle ve hakikatiyle mevcut olup, peygamber olarak ilan edilmesidir.

Peygamber Efendimiz (A.S.M.), “Ruhlar, toplanmış cemaatler gibidir. Onlardan önceden birbiriyle tanışanlar, iyi anlaşırlar. Tanışmayanlar ayrılırlar pek anlaşamazlar” buyurmuştur. (Buhari, Enbiya, 2; Müslim, Birr, 159; Ebu Davud, Edeb, 19.)......

Hadis- Şerif, insanların dünyaya gelmeden bir yerlerde tanışıp kaynaştığını haber vermektedir. Ruhların yaratılmasının bedenlerden önce olduğu anlaşılıyor.

Bu durum Peygamberimiz (s.a.v.) in ruhuyla Hz Meryem a.s. ın ruhunun dünyaya gelmeden çok önceden karşılaşmış olma ihtimalini sıfır olmadığı anlamına geliyor. Bir ihtimalin yokluğunu ispat etmek imkansızdır.

İslam alimlerinin büyük çoğunluğu "...ruhumuzu gönderdik..." ifadesinde Hz Cebrail olduğu üzerinde ittifak etmişse, hocaefendi de diğer ihtimalin zayıflığından bahsetmişse bize düşen Ruh tan maksadın Hz Cebrail olduğuna inanmaktır.

Bunun üzerinde nasıl fitne çıkarırım diye planlar yapanların müslümanların iyiliğini ve uhuvvetini düşündüklerini hiç sanmıyorum.

15583
0
0
Yorum Yaz